Personalutvikling I Et Helseperspektiv

Trim med EnErgoEnErgo AS arbeider med:

  • HELSEPROMOSJON - Helsefremmende og forebyggende tiltak
  • BEDRIFTSHELSETJENESTE - I et nettverk av samarbeidspartnere

EnErgo AS arbeider for:

  • Økt energi, motivasjon og arbeidsglede hos deres ansatte

EnErgo AS ønsker økt fokus på:

  • FRISKFAKTORER - "Bygge helse" istedenfor å reparere skader
  • Medvirkning / Samarbeidsprosser

EnErgo AS skreddersyr helsefremmende tiltak for din bedrift, særlig rettet mot inaktive og de med muskel/skjelettplager!

EnErgo AS planlegger, følger opp og evaluerer i tett samarbeid med bedriftens ledelse og ansatte